نتایج و دستاوردهای ما

دستاوردهای 2023

کسب 25 مدال طلا

کسب 48 مدال نقره

کسب 36 مدال برنز

کسب 805 جایزه ویژه

دستاوردهای 2022

کسب 25 مدال طلا

کسب 48 مدال نقره

کسب 36 مدال برنز

کسب 805 جایزه ویژه

دستاوردهای 2021

کسب 25 مدال طلا

کسب 48 مدال نقره

کسب 36 مدال برنز

کسب 805 جایزه ویژه

دستاوردهای 2020

کسب 25 مدال طلا

کسب 48 مدال نقره

کسب 36 مدال برنز

کسب 805 جایزه ویژه

دستاوردهای 2019

کسب 25 مدال طلا

کسب 48 مدال نقره

کسب 36 مدال برنز

کسب 805 جایزه ویژه

دستاوردهای 2018

کسب 25 مدال طلا

کسب 48 مدال نقره

کسب 36 مدال برنز

کسب 805 جایزه ویژه

جشنواره ها و مسابقات پیش رو

مرکز IYSTC در سال 2010 با هدف ارتقای سطح دانش و تجربه گروه دانش آموزان با برگزاری جشنواره ها تاسیس شد، در این سال ها افتخارات زیادی را کسب نمود و با شرکت در جشنواره های بین المللی بر افتخارات خود، افزود. این مرکز نماینده بسیاری مسابقات بین المللی بوده و تاکنون دانش آموزان متعددی به این واسطه توانسته اند اختراعات خود را به ثبت برسانند و رزومه و هویت علمی خود را ارتقا دهند.

آدرس: تهران، شهرک اکباتان، پردیس دانشگاه شهید بهشتی، مرکز نوآوری اکباتان

تلفن : 09015279154