دوره آماده سازی ویژه مسابقات بین المللی

در دوره اماده سازی شما توسط کارشناسان ثبت نام می شوید سپس کارشناس با پارامتر هایی که دارد شما را ارزیابی می کند و در طی مصاحبه ای علاقه شما بررسی می شود. پس از ان دوره ای بر اساس پروزه آغاز می گردد و پس از اتمام دوره پروزه شما آغاز می شود برای ساختو مستند سازی. پس از این فرایند، می توانید در مسابقات حضوری و غیر حضوری شرکت کنید و با این طرح و مستند های ان توانایی این را خواهید داشت که در فدراسیون جهانی مخترعین شرکت کنید.

1.ثبت نام و مشاوره

2. ارزیابی

3.مصاحبه و علاقه سنجی

4. دوره مبتنی بر پروژه

5. ساخت پروژه

6. مستندسازی

7. شرکت در مسابقات بین المللی

8. عضویت در فدراسیون بین المللی مخترعین

تعداد شرکت کنندگان دوره

ثبت نام

اگر پروژه ای دارید...

مرکز IYSTC در سال 2010 با هدف ارتقای سطح دانش و تجربه گروه دانش آموزان با برگزاری جشنواره ها تاسیس شد، در این سال ها افتخارات زیادی را کسب نمود و با شرکت در جشنواره های بین المللی بر افتخارات خود، افزود. این مرکز نماینده بسیاری مسابقات بین المللی بوده و تاکنون دانش آموزان متعددی به این واسطه توانسته اند اختراعات خود را به ثبت برسانند و رزومه و هویت علمی خود را ارتقا دهند.

آدرس: تهران، شهرک اکباتان، پردیس دانشگاه شهید بهشتی، مرکز نوآوری اکباتان

تلفن : 09015279154